Contact

JS Spółka z o. o.
ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, POLAND
NIP 946 19 14 180
Kapitał Zakładowy 1 098 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000163522

+48 81 462-40-00
Fax +48 81 441-71-80
Fax +48 81 448-09-13
info@js.com.pl

Opening hours during a year:
mo.– fr.: 8.00 am – 5.00 pm
sat.: 8:00 am – 4.00 pm

MAIN OFFICE
info@js.com.pl
(+48) 81 462 41 13

UNDERWEAR DEPARTMENT
bielizna@js.com.pl
(+48) 81 462 41 38
(+48) 81 462 41 14

E-HURT – ONLINE SHOP
ehurt@js.com.pl
(+48) 667 666 122

ACCOUNT DEPARTMENT
(+48) 81 462 41 09
(+48) 81 462 41 12
(+48) 81 462 41 18

TIGHTS DEPARTMENT
(+48) 81 462 41 31

MARKETING DEPARTMENT
marketing@js.com.pl
(+48) 81 462 44 09

 HUMAN RESOURCES
praca@js.com.pl
(+48) 81 462 41 19

SOCKS&CLOTHES DEPARTMENT
(+48) 81 462 41 32
(+48) 81 462 41 34

CUSTOMER SERVICE CENTER
(+48) 81 462 41 50

SUPPLY DEPARTMENT
magazyn@js.com.pl
(+48) 81 462 41 71

KEY CUSTOMER SERVICE CENTER (DOKK)
dokk@js.com.pl
(+48) 81 462 41 16
(+48) 81 462 41 11

EXPORT DEPARTMENT
export@js.com.pl
(+48) 81 462 41 22

NETWORKS SUPPLY DEPARTMENT
(+48) 81 462 41 36